Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van het Play-off platform

Deze Algemene Voorwaarden zijn van Play-off B.V., gevestigd aan de Huibert van Eijkenstraat 28 te Naarden, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75250853. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Play-off applicatie via web en app (tezamen het Play-off platform). Lees daarom voordat je gebruik maakt van Play-off aandachtig de onderstaande punten door. Naast deze gebruiksvoorwaarden is ook de Privacy Verklaring van toepassing. Door Play-off te gebruiken, ga je automatisch akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, stuur ons dan een e-mail via info@play-off.nl. Versie: februari 2023

Community richtlijnen & regels 

Binnen Play-off willen we een goede sfeer kunnen waarborgen. Om dit te kunnen doen hebben we de 10 belangrijkste (huis)regels voor je op een rijtje gezet. Neem deze aandachtig door, zodat we van Play-off het grootste, leukste en gezelligste “clubhuis” van Nederland kunnen maken!

1. Play-off is speciaal ontwikkeld voor sport- en spelletjesliefhebbers en hier houden we het dan ook graag bij. Op dit platform hoeven we dus geen kattenfilmpjes te zien of te weten in welk restaurant je gisteren hebt gegeten. 

2. Gebruik je echte naam en zorg voor een duidelijke profielfoto. Onduidelijke profielfoto’s of fake accounts worden niet getolereerd.

4. Laat een ander in zijn waarde en omarm de verschillen. Plaats geen beledigende, onfatsoenlijke of erotische berichten. Binnen Play-off respecteren we elkaar.

5. Iedereen is welkom! Buitensluiten of kliekjesvorming wordt niet geaccepteerd. Het plaatsen van reacties is enkel bedoeld voor relevante zaken over activiteiten en momenten. Het is geen plek voor irrelevante zaken of persoonlijke discussies en laten we het vooral positief houden.

6. Aanmelden = deelnemen. Er kan altijd iets tussenkomen of je kunt ziek zijn maar laten we wel proberen om ons hier zo veel mogelijk aan te houden. 

7. Afmelden voor een activiteit gebeurt tot maximaal 48 uur van tevoren. Als het regelmatig voorkomt dat je je te laat (last-minute) afmeldt, behoudt Play-off B.V. zich het recht je account te pauzeren of deelname aan activiteiten tijdelijk niet mogelijk te maken.

8. Bij betaalde activiteiten ben je als deelnemer verantwoordelijk voor eventuele kosten. Dit betekent dat je zelf voor vervanging zorgt als je niet meer kan of de kosten voor je eigen rekening neemt. Stem dit af in overleg met de organisator.

9. Play-off B.V. accepteert geen spam, promoties of handelingen die voor Play-off als concurrerend beschouwd kunnen worden. Zonder toestemming wordt elke vorm van promotie, reclame of activiteiten met persoonlijk gewin direct geblokkeerd en/ of verwijderd.

10. Play-off is bedoeld voor het ondernemen van activiteiten met andere gebruikers. Het is dan ook niet toegestaan om oproepen en of vragen te plaatsen op het platform, anders dan activiteiten die gepaard zijn met sport of spel waar anderen fysiek aan kunnen deelnemen.

Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan bovenstaande regels, behoudt Play-off B.V. zich het recht voor accounts of geplaatste informatie te blokkeren en/of te verwijderen.

Profiel

 • Je bent verplicht een echte naam en identiteit te gebruiken op het Play-off platform. Hiervoor hebben we de volgende gegevens van je nodig: naam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, woonplaats, geslacht en profielfoto. 
 • Bij gebruik van het Play-off platform ga je akkoord met het opslaan van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de Privacy Verklaring. We beheren en bewerken je persoonlijke gegevens in lijn met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Nederlandse Telecommunicatiewet en de Europese Privacy Richtlijn – 95/46/EC.
 • Het is niet toegestaan meerdere malen te registreren met bijvoorbeeld andere e-mailadressen. Dit om misbruik van een blokkade vanuit Play-off B.V. te omzeilen.
 • Als er verdacht gedrag plaatsvindt via een account en het vermoeden bestaat dat het account zich als iemand anders voordoet heeft Play-off B.V. het recht dit account te blokkeren.

Activiteiten

 • Meld je enkel aan als je zeker weet dat je deelneemt. Als je jezelf toch moet afmelden doe dit dan tijdig (maximaal tot 48 uur voor aanvang). Dit is voor zowel de organisator als overige deelnemers prettig en wel zo attent.
 • Gebruik het plaatsen van reacties waar het voor bedoeld is. Binnen activiteiten gaat dit over de desbetreffende activiteit en relevante zaken. Binnen momenten gaat dit over het specifieke moment. Het gebruik van reacties voor persoonlijke discussies of andere irrelevante zaken is niet toegestaan. Play-off B.V. behoudt zich het recht reacties ten allen tijde en zonder overleg te verwijderen.
 • Plaats geen haatdragende of racistische opmerkingen.
 • Play-off B.V. accepteert geen spam, promoties of handelingen die voor Play-off als concurrerend beschouwd kunnen worden. Zonder toestemming wordt elke vorm van promotie of reclame direct geblokkeerd en verwijderd. Het is dan ook niet toegestaan het Play-off platform zonder overleg met Play-off B.V. te gebruiken voor commerciële boodschappen en of activiteiten met commercieel gewin.
 • Er kunnen activiteiten op het Play-off platform worden aangeboden van derde partijen. Deze samenwerkingen gaat Play-off B.V. aan om ervoor te zorgen dat er genoeg en leuk aanbod is van activiteiten door het hele land. In sommige gevallen is dit een commerciële samenwerking met Play-off B.V. en zal Play-off B.V. er ook inkomsten uit genereren.
 • Alle contact met of deelname aan aanbiedingen van derde partijen valt buiten onze verantwoordelijkheid. Binnen de relatie tussen jou als Play-off gebruiker en de derde partij gelden dan ook de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden van de derde partij.
 • Bij gebruik van activiteiten die worden georganiseerd door Play-off B.V. en worden aangeboden via het Play-off platform ga je akkoord dat Play-off B.V. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade als gevolg van de aangegane relatie met de derde partij of met Play-off B.V. zelf.
 • Play-off B.V. is niet verantwoordelijk voor mogelijk persoonlijke conflicten die ontstaan tussen gebruikers na totstandkoming van onderling contact. Play-off B.V. kijkt in dit geval puur naar gebruik van het Play-off platform en of regels worden overtreden. Als dit niet het geval is zal Play-off B.V. geen actie ondernemen.
 • Deel nooit persoonlijke informatie. We gaan ervan uit dat je dit niet doet, maar voor de zekerheid herinneren we je hieraan. Deel nooit bankgegevens, wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie. Wees ook terughoudend met het delen van je adres en telefoonnummer.
 • Wees bewust van het feit dat informatie wordt gedeeld. Je moet je realiseren dat alles wat je upload op het Play-off platform in het publieke domein te zien is. Denk dus goed na wat voor informatie je deelt, bijvoorbeeld bij het invullen van het profiel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat je deelt maar als het een van de genoemde voorwaarden schendt, zullen we je profiel blokkeren.
 • Wij zijn niet verplicht om te controleren hoe mensen Play-off gebruiken. Echter zullen we op de best mogelijke manier in de gaten houden wat er gebeurt op het Play-off platform.
 • Als iemand zich onbehoorlijk gedraagt of een van deze regels overtreedt, rapporteer deze persoon dan met de ‘rapporteer’ knop bij het profiel. Het is belangrijk dat je dit ook daadwerkelijk doet om Play-off zo leuk mogelijk te houden. Als je ongewenst gedrag niet rapporteert zijn wij niet in staat stappen te ondernemen.

Eigendom

 • Alle (intellectuele) eigendomsrechten met gebruik tot de inhoud en gebruik van het Play-off platform behoren toe aan Play-off B.V.. Dus dat betekent het logo, de ontwerpen, de inhoud, de recensies, etcetera. Als je dit op enigerlei wijze gebruikt in uitlatingen naar anderen, publiceert of anderszins bewerkt zonder onze toestemming, schend je onze eigendomsrechten en klagen we je hoogstwaarschijnlijk aan. Deze eigendomsrechten schend je ook als je content van andere gebruikers inzet voor andere doeleinden. Doe dit dus vooral niet.
 • Je stemt ermee in dat Play-off B.V. niet verantwoordelijk is voor de inhoud die op het Platform wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat Play-off B.V. dergelijke inhoud goedkeurt of aanbeveelt. Het kan zijn dat gebruikers Play-off momenten (foto’s) delen op het Play-off platform. Play-off B.V. is niet verplicht deze inhoud te screenen of te controleren en is daarom niet verantwoordelijk voor enige schending van de privacy of inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • De gebruiker vrijwaart Play-off B.V. ten aanzien van alle schade als gevolg van een inbreuk in het kader van intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief auteurs- en portretrechten. Play-off B.V. is ten allen tijden gerechtigd inhoud te verwijderen indien dit nodig wordt geacht. Ben je het niet eens met enige inhoud op het platform, neem dan contact met ons op.

Updates

 • Er vindt continue ontwikkeling plaats op het Play-off platform, waardoor er regelmatig updates te vinden zijn in de App en Play Store. Wanneer Play-off B.V. een update doorvoert, kan deze update voorwaarden stellen die afwijken van hetgeen is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. We stellen je vooraf in de gelegenheid om de update te weigeren. Door installatie van een update, ga je akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan ook deel uitmaken van deze gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

 • Als gebruiker van het Play-off platform heb je de mogelijkheid om activiteiten aan te maken en om deel te nemen aan activiteiten. Deelname aan alle activiteiten aangeboden via het Play-off platform is volledig voor eigen risico en Play-off B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade: ongevallen tijdens activiteit, verlies of diefstal van goederen, handelen of nalatigheid van andere gebruikers.
 • Hoewel wij zorgvuldig zijn met het samenstellen van de inhoud van het Play-off platform, bieden wij geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de gegevens of informatie beschikbaar via het Play-off platform. In het geval dat het Play-off platform niet beschikbaar is door een technische storing of door gebruikte software of servers is Play-off B.V. op geen enkele manier aansprakelijk en bestaat er geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 • Play-off is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verliezen als gevolg van het gebruik van het Play-off platform inclusief schade veroorzaakt door virussen en malware. Play-off B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en gegevens. Hieronder vallen ook door gebruikers geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal. De gebruiker vrijwaart Play-off B.V. voor iedere aanspraak van derde partijen en personen voortvloeiende uit het gebruik van het Play-off platform.
 • Je moet je realiseren dat wanneer je gebruik maakt van het Play-off platform dat de App constant op je telefoon staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig effect van de App op je telefoon. Wanneer je het accepteert om push-berichten te ontvangen, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige kosten die dit met zich meebrengt via je provider.

Overige zaken

 • Play-off is een platform waar activiteiten georganiseerd worden waar andere leden aan meedoen. Het is niet toegestaan om activiteiten die via een ander platform lopen (WhatsApp, Facebook etc.) te promoten binnen het Play-off platform. Wij behouden het recht om dit soort promotieactiviteiten te verwijderen.
 • Wij zijn op ieder moment gerechtigd om wijzigingen door te voeren in deze gebruiksvoorwaarden. Controleer dus regelmatig deze gebruiksvoorwaarden om op de hoogte te blijven van veranderingen. Aarzel niet om ons een e-mail te sturen waarom je het niet eens bent met onze gebruiksvoorwaarden, zodat wij nogmaals kunnen controleren of het de juiste voorwaarden zijn. Als je Play-off blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en ze zal blijven volgen.
 • Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet geldig mocht blijken te zijn, dan blijven de overige voorwaarden gewoon van toepassing.
 • Voor het goed functioneren van Play-off maken wij gebruik van de diensten van derden. Deze partijen kunnen voorwaarden stellen aan het verkrijgen van het Play-off platform, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken. Play-off B.V. is niet aansprakelijk voor enige problemen die voortkomen uit de gebruikte diensten van deze partijen.

Play-off B.V. is gerechtigd een registratie en/of lidmaatschap met onmiddellijke ingang te onderbreken of beëindigen als een gebruiker zich niet houdt aan de bepalingen in deze overeenkomst. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

We nemen de gebruiksvoorwaarden van het Play-off platform serieus en vragen jullie dan ook deze na te leven zodat we van Play-off een veilig en mooi “clubhuis” kunnen maken waar iedereen zich thuis voelt. Tot slot zijn deze regels & voorwaarden continu in ontwikkeling dus we horen graag via info@play-off.nl als je aanvullende vragen, of suggesties hebt. Dank voor het lezen van de gebruikersvoorwaarden.